֕ ֳ ֙ ָ ֋ ֮ ֤
23 27 , 2001
(192 ֡)

  ׾֮֬ ϟֵו֟ یֵ ߮ ֮֋ ֋ ֕֯֡ ֐ - II ָ 3 (1) ύ׿֟ ׮ִ׻׏֟ ֮ ׮ִֵ ֣ ֤ 23 27 , 2001 ֍ ֯ ֮ ֕ ֳ ֙ ָ ֵ ֤ ֳ ֙ ָ ׬֍ ָָ ֡ ֻ 30 פ ֍ ֤õ ֡ , וִ ֳ ֙ ָ ֮ 30 פ ׬ և , ֤ ֻ ֡ ִۯ ӿ֮ ß־ ã֟ ֍

.

׮ִֵ/֤ ӏ ָߏ

ׁ֯ ׾ֵ

ֳ ֙ ָ ֮ ָߏ

֮ ֲӬ ו֍ ߮ ֳ ֙ ָ ֵ

1.

..׮. 202()

21.3.2001

֪ ״֝ ׮־ָ ׬׮ִֵ, 1954 ϵ֮ ׻֋ ֻ֕ "֪'' ֟

23.4.2001

֪ ״֝ ׮־ָ ׬׮ִֵ, 1954 ָ 23

 

2.

..׮. 24()

15.1.2001

֮ (ߵ ָָ) ָ֬ ׮ִֵ Ϻ (ӿ֮) ׮ִֵ, 1956

֤

֮ ׬׮ִֵ, 1956 ָ 642 (3)

 

3.

..׮. 35()

25.1.2001

֮ (ߵ ָָ) ָ֬ ׮ִֵ Ϻ (ָ ӿ֮) ׮ִֵ, 1956

 

֤

֤

4.

..׮. 51()

1.2.2001

֮ (ߵ ָָ) ָ֬ ׮ִֵ Ϻ (ָ ӿ֮) ׮ִֵ, 1956

 

֤

֤

5.

..׮. 96()

14.2.2001

֮ (ߵ ָָ) ָ֬ ׮ִֵ Ϻ ( ӿ֮) ׮ִֵ, 1956

 

֤

֤

6.

..׮. 167()

9.3.2001

֮ (׳֮ ֟׬֍ָ ָ ӕ ׮֐Դ) ׮ִֵ, 2001

 

֤

֤

7.

..׮. 168()

9.3.2001

֮ (֑ ָ ָ ׮֤֍ ׮ֵی) ׮ִֵ, 2001

 

֤

֤

8.

.10/3/2000-. . , ֝ 1

ָ ָ (ָߵ ָ ׮֐ִ ׍ ֣ ָָ ָ֓) ׾׮ִֵ, 2000

֤

ָ ָ (ָߵ ָ ׮֐ִ) ׬׮ִֵ, 1990 ָ 34

 

9.

..׮. 120()

3.3.2001

ֱ ִ֮ ׾µ ׮׬ (ӿ֮) ׮ִֵ־ֻ, 2001

24.4.2001

ֱ ׬׮ִֵ, 1942 ָ 48(3)

 

 

10.

..׮. 155()

1.3.2001

׍֮ ׾֍ ֡ (ӿ֮) ׮ִֵ, 2001

24.4.2001

ָָ ֓֟ ֡ ׬׮ִֵ, 1959 ָ 12

 

11.

..׮. 156()

1.3.2001

™ߵ ֓֟ ֡ (֚ ׮֐Դ) ӿ֮ ׮ִֵ, 2001

 

-֤-

-֤-

12.

..׮. 151()

1.3.2001

֍ָ ־׬֍ ִ (ӿ֮) ׮ִֵ, 2001

-֤-

ָָ ֓֟ ׬׮ִֵ, 1973 ָ 15

 

 

 

 

13.

..׮. 152()

1.3.2001

֍ָ ־֟ ִ (ӿ֮) ׮ִֵ, 2001

24.4.2001

ָָ ֓֟ ׬׮ִֵ, 1973 ָ 15

 

14.

..׮. 153()

1.3.2001

֍ָ (֍ ֵ ֟) ׮ִֵ, 2001

 

-֤-

-֤-

15.

..׮. 154()

1.3.2001

™ߵ ֓֟ Íߴ (ӿ֮) ׮ִֵ, 2001

 

-֤-

-֤-

16.

.. 197()

2.3.2001

™ߵ֍ (ϲӬ ύߝ ֲӬ) ӿ֮ ֮ 2001

24.4.2001

ָ ֮ (֍ Ԯ ӟָ) ׬׮ִֵ, 1970 ָ 9(6)

 

17.

.. 198()

2.3.2001

™ߵ֍ (ϲӬ ύߝ ֲӬ) ӿ֮ ֮ 2001

-֤-

ָ ֮ (֍ Ԯ ӟָ) ׬׮ִֵ, 1980 ָ 9(6)

 

18.

.. 1160()

26.2.2001

ָߵ ןֳן ׾׮ִֵ (׮ց֐ָ ֐) (ӿ֮) ׾׮ִֵ, 2000

-֤-

ָߵ ןֳן ׾׮ִֵ ׬׮ִֵ, 1992 ָ 31

19.

.. 1178()

30.12.2000

ָߵ ןֳן ׾׮ִֵ (ָ ֵԯ Ԯ ׬֐Ɲ) (ӿ֮) ׾׮ִֵ, 2000

-֤-

-֤-

 

20.

 

.. 1179()

30.12.2000

 

ָߵ ןֳן ׾׮ִֵ (׏ִ ӕ ׮׬ֵ) (ָ ӿ֮) ׾׮ִֵ, 2000

 

 

-֤-

 

-֤-

 

21.

 

.. 69()

23.1.2001

 

ָߵ ןֳן ׾׮ִֵ (ㆻ ) (ӿ֮) ׾׮ִֵ, 2001

 

 

-֤-

 

-֤-

22.

.. 128()

13.2.2001

ָߵ ןֳן ׾׮ִֵ (׾֤ ã֐֟ ׮־֍) (ӿ֮) ׾׮ִֵ, 2001

-֤-

-֤-

 

23.

 

..׮. 187()

15.3.2001

 

׻֐և ָ ֵֻ ֮֜ ֮ ׮֕ (׾֍ ׾׮ִֵ֮) ׬׮ִֵ ָ 9 ָ֬ (3) ָ ֤ 11 ӿ֮

 

25.4.2001

 

֮ ׮֕ (׾֍ ׾׮ִֵ֮) ׬׮ִֵ, 1957 ָ 28(1)

24.

..׮. 121()

3.3.2001

ֻ ֮ ׾µ ׮׬ (ӿ֮) Íߴ, 2001

-֤-

ֻ ֮ ׾µ ׮׬ ֣ ύߝ ֲӬ ׬׮ִֵ, 1948 ָ 7

 

25.

 

..׮. 122()

3.3.2001

 

֮ Ϥ ֻ ֮ ׾µ ׮׬ (ӿ֮) Íߴ, 2001

 

-֤-

 

-֤-

 

26.

 

..׮. 123()

3.3.2001

 

֕ã֮ ֻ ֮ ׾µ ׮׬ (ӿ֮) Íߴ, 2001

 

-֤-

 

-֤-

27.

..׮. 256()

12.4.2001

ֻ ֮ ֮ (ӿ֮) Íߴ, 2001

-֤-

ֻ ֮ ׾µ ׮׬ ֣ ύߝ ֲӬ ׬׮ִֵ, 1948 ָ 7

 

28.

 

և.ָ.. 184/132

28.10.2001

 

כ֮ ָߕ ׬֍ָ ԓָ (֮ ߻) (ӿ֮) ׾׮ִֵ, 2000

 

-֤-

 

ָ ֮ (֍ Ԯ ӟָ) ׬׮ִֵ, 1970 ָ 19(4)

 

29.

.3() 13.8.2000

2.12.2000

׮ֵ֮ כ ׬֍ָ ԓָ (֮ ߻) (ӿ֮) ׾׮ִֵ, 2000

-֤-

-֤-

 

30.

 

./ֆָ/17

9.12.2000

 

׮ֵ֮ כ (׬֍ָ) (ӿ֮) ׾׮ִֵ, 2000

 

 

-֤-

 

ָ ֮ (֍ Ԯ ӟָ) ׬׮ִֵ, 1970 ָ 19(4)

 

31.

. ֆָ/16

30.12.2000

׮ֵ֮ כ

(׬֍ָ) (ӿ֮) ׾׮ִֵ, 2000

-֤-

-֤-

32.

3()/13.8.2000

30.12.2000

׮ֵ֮ כ ׬֍ָ ԓָ (֮ ߻) (ӿ֮) ׾׮ִֵ, 2000

-֤-

-֤-

 

33.

 

... ָ ӛ և ָ 27/108/2642

30.12.2000

 

֛ ׬֍ָ ԓָ (֮ ߻) (ӿ֮) ׾׮ִֵ 2000

 

 

-֤-

 

-֤-

34.

4268/0089/.׾./... ()/׾׮ִֵ 6(2)

30.12.2000

כ ׬֍ָ ԓָ (֮ ߻) (ӿ֮) ׾׮ִֵ, 2000

 

 

-֤-

-֤-

35.

..և.ָ.... 1174

20.1.2001

כ (׬֍ָ) (ӿ֮) ׾׮ִֵ, 2000

 

25.4.2001

ָ ֮ (֍ Ԯ ӟָ) ׬׮ִֵ, 1970 ָ 19(4)

 

36.

..../124/6479/

...

10.2.2001

ָ ׬֍ָ ԓָ (֮ ߻) (ӿ֮) ׾׮ִֵ, 2000

 

-֤-

-֤-

37.

./ӿ/01/2001

10.2.2001

(ԓָ) ֮ (ӿ֮) ׾׮ִֵ, 2000

-֤-

-֤-

38.

....12/2000

23.12.2000

Ù ߍ֮ ӛ

ֵ֯/ֲ֤/Ӥ/

יֻ/™/־֝֍ ׬֍ָ ׾׮ִֵ, 1979

-֤-

ָߵ Ù ( ) ׬׮ִֵ, 1959 ָ 63 ָ֬ (4)

 

39.

3930

25.11.2000

׸ ׬֍ָ ԓָ (֮ ߻) (ӿ֮) ׾׮ִֵ, 2000

-֤-

ָ ֮ (֍ Ԯ ӟָ) ׬׮ִֵ, 1980 ָ 19(4)

 

40.

./././/״ֻ/2001/

2809

5.2.2001

ӕֲ ӛ ֬ ׬֍ָ ԓָ (֮ ߻) (ӿ֮) ׾׮ִֵ, 2000

 

-֤-

-֤-

41.

..׮. 208 ()

23 ֓, 2001

ߵ ֮ (ӿ֮) ׮ִֵ־ֻ, 1998 ӿ֮

26.4.2001

֮ ׬׮ִֵ, 1988 ָ 212 (1)

 

42.

..׮. 221 ()

28 ֓, 2001

ߵ ֮ ( ӿ֮) ׮ִֵ, 2001

-֤-

-֤-

43.

..׮. 169 ()

12.3.2001

þã ׸ָ ֝ ӡֵֻ ׬֮ ..׮. 578 () פӍ 23.7.1983 ӿ֮

-֤-

׬ ֮֬ ִ֐ ׬׮ִֵ, 1940 ָ 38

 

44.

..׮. 170 ()

12.3.2001

֮־ ֵ ׻֋ ׬ֵ ָߏ 1 ֮־ָ 2002 ׾׮ִԝ, ׾֍ ׾ָ֟ ן

26.4.2001

-֤-

45.

..׮. 51

12 ָ, 2000

׏ֻ ָߵ (ָ֓) ӿ֮ ׮ִֵ־ֻ, 2000

-֤-

׏ֻ ָߵ ׬׮ִֵ, 1951 ָ 3 ָ֬ (2)

46.

..׮. 212

17 , 2000

׏ֻ ָߵ (֮ ߻) ӿ֮ ׮ִֵ־ֻ, 2000

 

-֤-

-֤-

47.

..׮. 379

7 ָ, 2000

׏ֻ ָߵ (׾µ ׮׬) ӿ֮ ׮ִֵ־ֻ, 2000

 

-֤-

-֤-

48.

..׮. 74

10 ָ, 2000

׏ֻ ָߵ (ֵ֮ ) ӿ֮ ׮ִֵ־ֻ, 2000

 

26.4.2001

-֤-

49.

..׮. 101

24 ָ, 2000

׏ֻ ָߵ () ӿ֮ ׮ִֵ־ֻ, 2000

-֤-

-֤-

50.

..׮. 102

24 ָ, 2000

׏ֻ ָߵ () ӿ֮ ׮ִֵ־ֻ, 2000

-֤-

-֤-

51.

..׮. 15 ()

9 ָ֮, 2001

ָ֝ ֮֕ (֮ ָ ֐֛ ָ ) ӿ֮ ׮ִֵ, 2001

27.4.2001

׬׮ִֵ, 1989 ָ 199

 

52.

..׮. 145 ()

1 ֓, 2001

֡ (י ׍֋ ןֵ֤) ӿ֮ ׮ִֵ, 2001

 

-֤-

-֤-

53.

..׮. 280 ()

28 ֓, 2001

Ը (ӓֻ֮ ׮ֵӡ֝) ӿ֮ ֤, 2001

27.4.2001

־ֿ֍ ß ׬׮ִֵ, 1955 ָ 3 ָ֬ (6)

 

54.

.. 281 ()

28 ֓, 2001

ָ߱ ִ 2001 ֮ Ը ָ ׾׮ִԟֆ ָ ֕ ӑ ֕ ֮ ֻ Ը ٟ֯ א֟ ֻ ֤

 

-֤-

-֤-

55.

. פ: ....

16 ָ, 2001

™ߵ ׾֍ ׬֍ָ (׮ֵی, ֮ ֣ ֢) (ӿ֮) ׾׮ִֵ֮, 2001

-֤-

™ߵ ׾֍ ׬׮ִֵ, 1987 ָ 50

 

 

 

 

56.

. פ: ....

16 ָ, 2001

™ߵ ׾֍ ִ֐ָ (׮ֵی, ֮ ֣ ֢) (ӿ֮) ׾׮ִֵ֮, 2001

27.4.2001

™ߵ ׾֍ ׬׮ִֵ, 1987 ָ 50