font size:  Decrease font Size Normal Font Size Increase Font Size Standard Contrast High Contrast
Rajya Sabha
Skip Navigation LinksYou Are Here :[Home] > Secretariat > Organization Setup

Secretary-General
(Shri Desh Deepak Verma)

Secretary
(Dr. P.P.K. Ramacharyulu)


AS
Shri Mukul Pande

AS
Shri A.A. Rao

JS
Shri Chandra Shekhar Mishra

JS
Shri J. G. Negi

JS
Shri Kunwar Pal Singh

JS
Shri Jagdish Kumar

JS
Shri Rohtas

JS
Shri Ashok Kumar Anand

JS
Shri S. D. Nautiyal

JS & FA
Shri Jagmohan Sundriyal

JS
Smt. Sunita Sekaran

JS
Smt. Nishi Chadha
RAJYA SABHA SECRETARIAT - ORGANISATIONAL SETUP SECTION WISE – RESPONSIBILITIES OF OFFICERS
SNo.Section nameEO/ CO/ LO/ PO and EquivalentUnder Secretary/Deputy DirectorDeputy Secretary/Joint DirectorAdditional DirectorDirectorOSD/ Joint SecretarySecretary/ Additional Secretary
1 Committee Section (COPLOT)-Smt. Subha Chandrashekar (06.09.2018)-Shri Rangarajan (12.07.2017)Smt. Arpana Mendiratta (12.07.2017)JS (P&P)-
2 Committee Section (HA)-Shri Pritam Kumar(27.10.2016)-Dr.(Smt.) Subhashree Panigrahi (18.05.2016); Shri Bhupendra Bhaskar (in situ) (18.12.2015)Shri Vimal Kumar (27.07.2012)JS (T)Secretary
3 Committee Section (Commerce) Shri Kuldip Singh (in situ) (06.09.2018),Shri Amit Kumar (19.8.2011)Shri Narendra Kumar (16.08.2012)Shri A.K. Gandhi (12.11.2014)JS (MA)-
4 Committee Section (T&T)Smt. Anamika Das Bora (in situ) (10.07.2017) Smt. Catherine John L. (03.01.2014)Shri Pushpender Kumar Verma (19.02.2018)Smt. Monica Baa (in situ) (12.07.2017)Shri Swarabji B. (31.08.2009)JS (S&T)-
5 Committee Section (Industry)Smt. Renu Sreekanth (in situ) (08.09.2010); Shri Divender Singh Bisht (in situ) (03.11.2008)Shri Anil Kumar Saini (promoted as DS) (01.01.2018);Shri Ajin J.R. (in situ) (06.09.2018)Smt. Sreeja V. (12.07.2017)Shri J.K. Mallick (20.11.2015)Smt. M. Sasilekha Nair (18.05.2016)JS (MA) -
6 Committee Section (HRD)Shri Mohit Misra (in situ) (11.12.2017) Smt. Nirmala Verma, EO (in situ) (16.10.2018)Smt. Himanshi Arya (12.05.2009 & 16.01.2017)Shri Arun Kumar (12.07.2017)Shri Vinay Shankar Singh (25.09.2014)Shri Rajiva Srivastava (16.11.2017)JS (Q) & Appellate Authority 
7 Committee Section (S&T)-Shri Rajiv Saxena (29.11.2013)-Shri S. Rangarajan (20.02.2018); Shri Mohd. Salamuddin (in situ) (20.11.2015)Shri Tirlok Nath Pandey (03.07.2017)JS (S&T)-
8 Committee Section (H&FW) Smt. Harshita Shankar (26.09.2016) -Shri Dinesh Singh (03.04.2013); Shri Bhupender Bhaskar (in situ) (20.02.2018) Shri Rakesh Naithani (03.07.2017)JS & FASecretary
9 Committee Section (PPG)-Shri Goutam Kumar (06.09.2018)-Shri A.K. Sahoo (16.08.2012)-JS (Q) & Appellate AuthoritySecretary
10 Committee Section (Ethics)-Shri Rajesh Kumar Sharma (26.09.2016)Smt. Nidhi Chaturvedi (18.05.2016)Shri B.M.S. Rana (03.11.2014)-JS (S&T)
11 Committee Section (MPLADS)-Smt. A.S. Chakravani (06.09.2018)-Shri R.P. Tiwari (16.08.2012)Smt. Arpana Mendiratta (16.11.2017)-Secretary
12 Committee Section (JPC on Wakf)-------
13 Committee Co-ordination Section-Shri Satis Mesra (14.10.2015), Shri Romeo Vincent Tete (19.04.2018)-Shri Sameer Suryapani (12.07.2017)Shri Tirlok Nath Pandey (19.03.2012)JS & FASecretary
14 Conference & Protocol Section--Shri Praveen Kumar (17.04.2014)-Shri S. Jason (11.08.2014)-AS (L)
15 Distribution Branch  ;Shri Rajesh Harit (in situ) (06.09.2018);Shri Thangzalun Khuptong (16.01.2017)Shri Rajendra Prasad Shukla (11.02.2016)Shri Swarabji B. (18.05.2016)JS (MA)-
16 Estt. (Accounts) & Budget SectionSmt. Anita Batra, EO (in situ) (07.09.1999), Shri Roshan Lal (in situ) (28.09.1998), Smt. Poonam Sonkar,EO (in situ) (30.03.2010) Shri P.C. Maharana (11.08.2008); Smt. Manjula Harit (24.10.2008)Shri Ashwani Kumar (18.05.2016)-Shri Dharmendra Kumar Mishra (06.08.2015)JS & FA -
17 Estt. (General) SectionShri Bhawani Shankar Sharma (24.11.2003); Smt. Uma Devi N. (in situ) (16.10.2018)Shri T. Kennedy Jesudossan (02.12.2015);Shri Devashish Sen (06.09.2018) Shri B.M.S. Rana (20.11.2015)Smt. M. Sasilekha Nair (10.12.2010)-Secretary
18 Finance CellSmt. Kalpana Girdhar (06.09.2018) , Smt. Mamta Banga,EO (in situ)(27.09.2012) Smt. Rashmi Gupta (06.07.2012)-Shri Dharmendra Kumar Mishra (06.08.2015)JS & FA-
19 G.A. Section-Shri Shivesh Kumar Jha (14.10.2015), Shri Anurag Ranjan(27.10.2016)-Shri A.K. Mallick (12.11.2014)Shri K.N. Earendra Kumar (12.07.2017)JS (MA) -
20 IT Section (Hardware & Software)Smt. Suman Khurana,,EO (in situ) (24.07.2008)Smt. Oindrila Roy (11.02.2016), Shri Sanjay Kumar (in situ) (26.08.2014)Shri Har Prateek Arya (12.07.2017)Shri Shashi Bhushan (16.09.2016)Shri Rajiva Srivastava (03.07.2017)-AS (L)
21 Legislative Section -Shri Sanjeev Khokhar (06.09.2018), Dr. Saket Kumar (16.07.2009)Shri Vijay Kumar (03.11.2014) Shri S.K. Tripathi (15.03.2012)-AS (L)
22 Lobby Office Virendra Prasad (in situ)(25.06.2009)Shri Dharmendra Mohley (01.07.2010)--Shri K. Sudhakaran (31.08.2009)JS (T) AS (L)
23 M.A. SectionSmt. Rachna Dogra,EO (in situ)Shri Navneet Joon(06.09.2018);Shri Ashraf Karim (in situ) (11.12.2015);Smt. Satinder Kaur Gulati (in situ) (06.09.2018), Smt. Sreeja V. (15.07.2017)Shri Prem Singh (16.08.2012) Smt. M. Sasilekha Nair (20.11.2015)JS (MA) -
24 MS&A Branch Smt. Giri Raj Rani (in situ) (07.01.2016)Shri Sreejith V. (06.09.2018) ;Smt. Kamlesh Midha (08.01.2018);,-Shri S.C. Dixit (31.07.2012), Smt. Indira Chaturvedi Vaidya (18.12.2015) (in situ)Shri V.S.P. Singh (20.11.2015)JS & FA-
25 Notice Office-Shri Ujjwal Kumar (08.01.2018)Ms. Chitra G. (19.02.2018)-Shri K. Sudhakaran (31.08.2009)JS (T)AS (L)
26 O & M Section Shri Madan Mohan (in situ) (03.11.2017)-Shri Girija Shankar Prasad (17.06.2014)Shri K.N. Earendra Kumar (12.07.2017)JS (P&P)-
27 Personnel Section-Smt. Chanderlekha Sharma (06.09.2018); Shri Ashish Desh Raj (in situ) (15.09.2015)Shri Amit Kumar (02.12.2015)-Shri Rakesh Prasad (12.07.2017)-Secretary
28 Questions BranchShri Thang Joyful Tonsing (06.09.2018);Shri N. Romesh Singh, EO (in situ) (01.08.2007); Shri Naveen Kumar (in situ) (15.03.2007); Shri Ningombam Shyamkishwor (in situ) (12.09.2005) Shri K.V. Ramana Rao (in situ) (11.04.2013)Shri Basudeb Chakarborty (01.07.2010),, Shri Ranajit Chakraborty (14.10.2015);Shri Deepak Bhoria (in situ) (05.01.2011)Shri Rajendra Prasad (17.11.2009),Shri Shashi Bhushan (12.11.2014, Shri Vinay Shankar Singh (05.07.2017); Shri Ravindra Singh Rawat (05.07.2017); Shri Sanjeev Chandra (03.12.2013); Shri Vinoy Kumar Pathak (17.06.2014)Shri A.K. Gandhi (26.06.2015); Shri Arun Sharma (12.11.2014); Shri V.S.P. Singh (20.11.2015); Shri Swarabji B. (18.05.2016); Smt. Arpana Mendiratta (18.05.2016)JS (Q) & Appellate AuthoritySecretary
29 Recruitment CellShri Sunil Tripathi(in situ)(25.11.2009)Shri Ravinder Kumar (19.03.2013);Shri Anurag Saini(06.09.2018)--Shri Rakesh Prasad (03.07.2017)) -Secretary
30 Digitization and hindi website updation cell-Shri Vipin Kumar Smt. Harpreet Kaur-Smt. Sulakshana Sharma, Shri B.B. Dwivedi (05.06.2017)JS (E&T)-
31 RTI Cell Shri Devender Singh Rawat (in situ) (21.05.2007)Smt. Leela Sarna (14.10.2015)-Shri Sanjeev Chandra (03.12.2013)Shri Arun Sharma, Director (Co-ord) & CPIO (20.11.2015)JS (Q) & Appellate Authority-
32 Sales & Archives SectionSmt. Ansuya Prasad (in situ) (27.02.2007), Smt. Kiran Bala Sukrawal (12.02.2018)Ms. Niangkhannem Guite (06.09.2018)Shri Girija Shankar Prasad (03.11.2017)Smt. Arpana Mendiratta (18.05.2016)JS (P&P)-
33 Stores SectionShri Dharam Dutt Kukreti,EO (in situ) (09.07.2018)Shri Romeo Vincent Tete (08.01.2018) (additional charge);;Shri Rajender Kumar (in situ) (06.09.2018);-Shri Roshan Lal (20.11.2015)Shri Vimal Kumar (12.07.2017)JS (MA)-
34 Table Office Shri Deepak Kalra (06.09.2018),Ms. Chitra G. (04.03.2010)-Shri K. Sudhakaran (31.08.2009)JS (T) AS (L)
35 Training Cell Smt. Kanchan Bala Thakkar, EO (in situ) (04.05.1998)Shri Arun Bakshi (12.08.2015)Shri Har Prateek Arya (12.07.2017)Shri Ravinder Kumar (19.01.2010)Shri S. Jason (05.04.2016)-AS (L)
36 Welfare Section-Shri Charanjit Singh (in situ) (06.09.2018) Shri Vinoy Kumar Pathak (07.08.2015)-JS (P&P) -
37 Committee Section (Petitions)-Shri Anil Kumar Bhatia (in situ) (06.09.2018)-Shri A.K. Mallick (12.07.2017)Shri Rakesh Naithani (03.07.2017)JS (S&T)-
38 Committee Section (Govt. Assurances)  Shri Sammer Kapoor (20.03.2015)  Smt. Indira Chaturvedi Vaidya (in situ) (08.01.2018) Shri S.K. Tripathi (10.12.2010)-AS (L)
39 Accounts Section (P&AO)Shri Vijay Kumar Rai ; Smt. Neelam Verma (in situ), Smt. Madhu Mangla (in situ) (06.09.2018)-Shri P. Narayanan (27.12.2011)-JS & FA -
40 Audit Section (P&AO) Dr. (Smt.) Sunita Singh (promoted as DS) (05.04.2013);Smt. Neelam Bhatt (in situ) (06.09.2018)-Shri P. Narayanan (27.12.2011)-JS & FA-
41 Bill OfficeShri Digamber Singh (in situ) (03.03.2010)Shri Vivek Chandra (01.07.2010);;Shri Pratap Shenoy (in situ) (06.09.2018)-Shri Vijay Kumar (03.11.2014)Shri S.K. Tripathi (10.12.2010)-AS (L)
42 Committee Section (Subordinate Legislation)Smt. Anju Bala Nayar,EO (in situ) (13.06.2018)Shri R. K. Mecolt Singh (16.11.2017)-Shri Ravindra Singh Rawat (05.07.2013), Shri Rakesh Anand (03.12.2013)Shri Arun Sharma (16.11.2017)JS (P&P) -
43 Editing (English) Section-Shri Satinder Kumar, AD-incharge [DD (in situ)](02.07.2015); Shri Kuldeep Singh Ahlawat, Shri Sarvesh Narain, Shri Rajesh Verma; Shri Om Prakash, Shri Bansi Lal, Shri Amit Prakash Thakur,-Shri Subhash ChanderSmt. Suchitra Sanyal JS (E&T) -
44 Editing (Hindi) SectionShri Binod Mairta; Shri Amit Atmaram RaoShri Sunil Kumar Jha, AD-Incharge [DD (in situ)]-Shri Subhash Chander (02.07.2015)-JS (E&T) -
45 Printing Section-IShri Sohan Singh Rawat, Shri Vijay Kumar, Shri Virendra Kumar Smt. Vinod Kumari-Shri Guru Dutt, Smt. Santosh Nasa; Shri Ram Deo Sharma (in situ) -JS (P&P) -
46 Printing Section-IISmt. Vinita Saxena-Smt. Amrit Pal--JS (P&P) -
47 Press & Media UnitShri Tarun Kumar Dhupar (in situ) (05.08.2015)---Shri Pawan KumarJS (LR)-
48 Rajbhasha PrabhagShri Sanjeev Kumar Dhawan Smt. Harpreet Kaur (05.06.2017)-Smt. Sulakshana Sharma, Shri B.B. Dwivedi (05.06.2017)JS (E&T) -
49 Reporters SectionShri Deepak Singhal, Shri Praveen Bhatt, Shri Ravi Kant, Ms. D. Neha, Ms. Deepika SharmaShri Bharatendu Sharma, Shri Rohit Luthra, Shri Dipin Chaudhari-Smt. Meena Pandey, Smt. Sangeeta Chawala, Shri Tara Datt bhatt, Shri K.G. Grampurohit, Shri Kishori Lal, Smt. Selvi Kennedy, Shri Gyanendra Singh, Shri N. Bahu Rao, Shri Udham Singh Yadav, Smt. Parveen Kaul, Shri Pradeep Bhatt, Smt. Lala Prakash, Ms. S. Kalaichelvi, Shri Hitendra Kumar, Shri Kamal Sikri, Shri G.S. Popli, Shri Sunil Kumar,Shri Y.S. Rawat, Shri Vinod Kumar, Shri A.K. Gupta, Ms. Sadhna Kumari, Shri Prem Shankar Verma, Shri Vinay Kumar, Shri Daya Shankar (in situ)Smt. Nirmala Bhatt, Shri Vimal Kumar; Shri Girija PrakashJS (R) -
50 Translation (Committee) Section-I-Dr. Rajender Kumar (29.11.2013); Shri Ram Bilash Saini, Shri Anand Kumar, Shri Radha Raman Jha (in situ); Shri Dinesh Kumar Khoba (in situ)Shri Dinesh Kumar Das (05.06.2017); Shri Rajeev Kumar (in situ) Smt. Sulakshana SharmaJS (E&T) -
51 Translation (Committee) Section-IIShri Dharmendra Kumar; Shri Binod Kumar Choudhary; Shri Shankh Dhar DubeyShri Brijesh Kumar Tyagi (29.11.2013); Shri Suresh Kumar; Smt. Mala MassonShri Dinesh Kumar Das (05.06.2017)Smt. Punam Sahni (13.09.2012), Shri Prem KumarSmt. Sulakshana SharmaJS (E&T) -
52 Stenographers' PoolSmt. Veena Nagpal (28.01.2003), Shri Charuchandra Pandey (05.11.2014), Shri B.K.K. Sinha (21.10.2013); Smt. Ravinder Chopra (13.03.2018)Smt. Kanta Dhingra (in situ) (20.07.2010), Smt. Kamaljeet (20.12.2017)Smt. Manju Aggarwal (02.08.2013) (as Incharge), Smt. Madhu Rajput-JS (Q) & Appellate Authority 
53 Synopsis Section-Shri Mahender Singh, AD-Incharge [DD (in situ)], Shri Krishan Kumar Prajapat, Shri Manoj Kumar, Shri Jay Shanker Pandey, Shri Rajesh Kumar Bhardwaj, Shri Shalender Kumar, Shri Rajeev Kumar Bangia, Shri Rakesh Kumar Dixit, Shri Satinder Singh Mattu, Shri Sushil Prasad Dr. Manoj Kumar SrivastavShri S.K. KhursijaSmt. Suchitra SanyalJS (E&T) -
54 Translation Section-IShri Sanatan KumarDr. Anuj Kumar, Shri Shyamlal Hembrom, Dr. Balkar Singh, Shri Neeraj Bajaj, Smt. Manjari Joshi (04.09.2013), Shri Rajneesh Dubey, Shri Dev Anand, Shri Ashwani Kumar(in situ), Smt. Nirupa Belwal, Shri Devender Singh PalShri Jagannath Prasad Maithani (12.05.2011), Smt. Punam SahniSmt. Suchitra Sanyal (05.06.2017)JS (E&T) -
55 Translation Section-IISmt. Soumi Bennerjee (in situ); Smt. Neha Rathee; Smt. Suman SrivastavaSmt. Poonam Wadhawan, Shri Sanjay Dev, Shri Raghavendra Rao, Shri Piyush Kanti, Shri Rajesh Kumar Sah, Shri Gautam Kumar, Shri Rajesh Kumar-Shri Rajender Kumar Sharma (in situ) (12.06.2014)-JS (E&T) -
56 Parliament Security OfficeShri Anand Sagar Verma, Shri Dalbir, Smt. Vijay Laxmi Sharma, Shri Prabhjot Singh Gill, Shri Jagdish Chandra JoshiShri Maneesh Kumar, Shri S.K. Tiwari, Shri Manish Mehta, Shri Rajister Tyagi, Shri S.K. Pandey, Shri Devender Kumar, Shri Suresh Kumar, Shri Deepak Singh Parmar, Shri V.S. Chauhan, Smt. Luxmi Basnal, Shri Urujul Hasan, Shri P.K. Gautam, Shri A.P. Deshpande, Shri Ajay Kumar, S.S, Singh, Shri Krishna Bihari Mishra, Dr. Ram Vakil;; Shri Om Prakash; Shri G.S. Guleria, Smt. Bina Rawat, Shri Rajinder Prasad; Shri Roop Ram; Shri Pramod Kumar Yadav; Shri A.K. ThakurShri Rajeev Sharma, Shri Sunil Shokeen, Shri D.B. Sharma, Shri Shajee Augustin, Shri D.K. Gautam, Shri J.M. Bhardwaj(Technical); Shri Neeraj Tiwari; Shri Surinder Singh; Shri Niladri Sarkar; Shri Pawan Kumar Singh, Shri J.G. KooknaShri Devendra Yadav-AS (L)
57 Translation (OIH) Section-Shri Jitender Pal Singh Anand, AD-Incharge (02.07.2015), Shri Shatrughn Prasad Sahu (29.11.2013) Shri Sobran Prasad-Shri Rajender Kumar Sharma (in situ)-JS (E&T) -
58 English (Debates) Section---Shri Subhash Chander (02.07.2015)-JS (E&T) -
59 Research & Library Section- Kum. Noyaline Vinitha F.C., Kum. Ravinder Kaur; Smt. Prabita Khoyumthem Smt. Vishwarupa Bhattacharya,Shri Piyush Soperna,Dr.(Smt.) Rosey Sailo Damodaran, Shri Ratan Kumar Sahoo; Shri Meena Kandwal; Smt. Vandana SinghDr. Raghab Prasad Dash, Shri Pawan Kumar; Shri D.S. Prasanna Kumar, JS (LR)AS (RSTV)
60 Interpreters Section-Smt. Arnika Sood (01.10.2014), Shri Ranjan Kumar (01.10.2014), Shri Md. Inam, Shri Dakey Sam Sundar, Shri Upkar Verma (01.10.2014)-Shri Vinod Kumar Tyagi, Smt. Kusum Sudhir, Smt. Nupur Goswami, Shri Ashok Kumar Birla, Shri Krishna Menon, Dr. Sumanta Kumar Bhowmick, Shri Sanjay Vatsa (on deputation), Shri Manoj Kumar Hasija, Shri Manjul Kumar Pandey, Shri Kamlesh Kumar Mishra; Shri Rana Dhirendra Pratap Yadav; Shri Anurag Bajpai(in situ); Shri Saurabh Shekhar(in situ), Shri Rahul Naresh Joshi(in situ), Smt. V. Vietnam Meyyappan(in situ), Shri Nitin Pratap Singh(in situ)Smt. Nishi Chadha, Shri Joe Mathew, Shri K.S. SomashekharJS (I)  

Officers responsible for supply of the information for the Rajya Sabha Secretariat Shri Rakesh Prasad, Director (P),Off. Tel. No. 23035425, Intercom No. 379,
Personnel Section, Tel: 23034214, 23034223,

For feedback, you may contact the officers responsible for supply of the information