लिपि माप:  image image image image image
राज्य सभा
आप यहां है : [मुख पृष्ठ] > वाद-विवाद > असंशोधित

असंशोधित वाद-विवाद

( 246 वां सत्र )

तारीखसूचीसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयपूरा दिन
10/08/2018 IND
EX
11-12Noon(1229 Kb) 12-1PM(65 Kb) 2-3PM(181 Kb) 3-4PM(460 Kb) 4-5PM(586 Kb) 5-6PM(445 Kb) 6-7PM(368 Kb) Full
day
09/08/2018 IND
EX
11-12Noon(629 Kb) 12-1PM(265 Kb) 2-3PM(451 Kb) 3-4PM(323 Kb) 4-5PM(451 Kb) 5-6PM(385 Kb) Full
day
08/08/2018 IND
EX
11-12Noon(46 Kb) Full
day
07/08/2018 IND
EX
11-12Noon(357 Kb) 12-1PM(430 Kb) 2-3PM(303 Kb) 3-4PM(34 Kb) Full
day
06/08/2018 IND
EX
11-12Noon(820 Kb) 12-1PM(752 Kb) 2-3PM(313 Kb) 3-4PM(307 Kb) 4-5PM(394 Kb) 5-6PM(320 Kb) 6-7PM(461 Kb) 7-8PM(220 Kb) Full
day
03/08/2018 IND
EX
11-12Noon(782 Kb) 12-1PM(396 Kb) 2-3PM(198 Kb) 3-4PM(269 Kb) 4-5PM(235 Kb) 5-6PM(185 Kb) Full
day
02/08/2018 IND
EX
11-12Noon(1078 Kb) 12-1PM(632 Kb) 2-3PM(121 Kb) Full
day
01/08/2018 IND
EX
11-12Noon(500 Kb) 12-1PM(760 Kb) 2-3PM(208 Kb) Full
day
31/07/2018 IND
EX
11-12Noon(325 Kb) 12-1PM(589 Kb) 1-2PM(81 Kb) Full
day
30/07/2018 IND
EX
11-12Noon(237 Kb) 12-1PM(64 Kb) 2-3PM(87 Kb) Full
day
26/07/2018 IND
EX
11-12Noon(541 Kb) 12-1PM(614 Kb) 2-3PM(586 Kb) 3-4PM(415 Kb) 4-5PM(230 Kb) 5-6PM(673 Kb) Full
day
25/07/2018 IND
EX
11-12Noon(682 Kb) 12-1PM(291 Kb) 1-2PM(75 Kb) 2-3PM(309 Kb) 3-4PM(308 Kb) 4-5PM(224 Kb) 5-6PM(544 Kb) Full
day
24/07/2018 IND
EX
11-12Noon(407 Kb) 12-1PM(440 Kb) 2-3PM(366 Kb) 3-4PM(311 Kb) 4-5PM(336 Kb) 5-6PM(517 Kb) Full
day
23/07/2018 IND
EX
11-12Noon(214 Kb) 12-1PM(444 Kb) 2-3PM(685 Kb) 3-4PM(239 Kb) 4-5PM(328 Kb) 5-6PM(231 Kb) 6-7PM(220 Kb) Full
day
20/07/2018 IND
EX
11-12Noon(167 Kb) 12-1PM(347 Kb) 2-3PM(232 Kb) 3-4PM(406 Kb) Full
day
19/07/2018 IND
EX
11-12Noon(586 Kb) 12-1PM(513 Kb) 2-3PM(236 Kb) 3-4PM(280 Kb) 4-5PM(264 Kb) 5-6PM(233 Kb) 6-7PM(219 Kb) Full
day
18/07/2018 IND
EX
11-12Noon(449 Kb) 12-1PM(12582 Kb) 2-3PM(264 Kb) 3-4PM(212 Kb) 4-5PM(450 Kb) 5-6PM(260 Kb) Full
day