लिपि माप:  image image image image image
राज्य सभा
आप यहां है : [मुख पृष्ठ] > वाद-विवाद > असंशोधित

असंशोधित वाद-विवाद

( 249 वां सत्र )

तारीखसूचीसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयपूरा दिन
07/08/2019 IND
EX
11-12Noon(515 Kb) Full
day
06/08/2019 IND
EX
11-12Noon(624 Kb) 12-1PM(301 Kb) 2-3PM(621 Kb) 3-4PM(293 Kb) 4-5PM(270 Kb) 5-6PM(182 Kb) 6-7PM(653 Kb) 7-8PM(180 Kb) Full
day
05/08/2019 IND
EX
11-12Noon(555 Kb) 12-1PM(444 Kb) 1-2PM(239 Kb) 2-3PM(380 Kb) 3-4PM(373 Kb) 4-5PM(494 Kb) 5-6PM(686 Kb) 6-7PM(649 Kb) Full
day
02/08/2019 IND
EX
11-12Noon(648 Kb) 12-1PM(264 Kb) 1-2PM(110 Kb) 2-3PM(206 Kb) 3-4PM(629 Kb) 4-5PM(957 Kb) 5-6PM(357 Kb) 6-7PM(353 Kb) Full
day
01/08/2019 IND
EX
11-12Noon(772 Kb) 12-1PM(333 Kb) 2-3PM(362 Kb) 3-4PM(315 Kb) 4-5PM(498 Kb) 5-6PM(402 Kb) 6-7PM(321 Kb) 7-8PM(328 Kb) Full
day
31/07/2019 IND
EX
11-12Noon(682 Kb) 12-1PM(280 Kb) 2-3PM(693 Kb) 3-4PM(340 Kb) 4-5PM(574 Kb) 5-6PM(769 Kb) 6-7PM(221 Kb) 7-8PM(287 Kb) 8-9PM(266 Kb) Full
day
30/07/2019 IND
EX
11-12Noon(632 Kb) 12-1PM(581 Kb) 2-3PM(543 Kb) 3-4PM(662 Kb) 4-5PM(772 Kb) 5-6PM(237 Kb) 6-7PM(583 Kb) 7-8PM(461 Kb) Full
day
29/07/2019 IND
EX
11-12Noon(249 Kb) 12-1PM(360 Kb) 2-3PM(317 Kb) 3-4PM(334 Kb) 4-5PM(325 Kb) 5-6PM(283 Kb) 6-7PM(333 Kb) 7-8PM(477 Kb) Full
day
26/07/2019 IND
EX
11-12Noon(884 Kb) 12-1PM(569 Kb) 2-3PM(131 Kb) 3-4PM(346 Kb) 4-5PM(349 Kb) 5-6PM(206 Kb) Full
day
25/07/2019 IND
EX
11-12Noon(903 Kb) 12-1PM(582 Kb) 2-3PM(325 Kb) 3-4PM(646 Kb) 4-5PM(719 Kb) 5-6PM(388 Kb) 6-7PM(579 Kb) 7-8PM(631 Kb) Full
day
24/07/2019 IND
EX
11-12Noon(353 Kb) 12-1PM(803 Kb) 2-3PM(807 Kb) 3-4PM(589 Kb) 4-5PM(693 Kb) 5-6PM(268 Kb) 6-7PM(233 Kb) Full
day
23/07/2019 IND
EX
11-12Noon(333 Kb) 12-1PM(133 Kb) 2-3PM(235 Kb) 3-4PM(665 Kb) 4-5PM(315 Kb) 5-6PM(311 Kb) Full
day
22/07/2019 IND
EX
11-12Noon(197 Kb) 12-1PM(512 Kb) 2-3PM(280 Kb) 3-4PM(520 Kb) 4-5PM(439 Kb) 5-6PM(436 Kb) 6-7PM(226 Kb) Full
day
19/07/2019 IND
EX
11-12Noon(1114 Kb) 12-1PM(571 Kb) 2-3PM(305 Kb) 3-4PM(447 Kb) 4-5PM(331 Kb) 5-6PM(200 Kb) Full
day
18/07/2019 IND
EX
11-12Noon(276 Kb) 12-1PM(634 Kb) 2-3PM(228 Kb) 3-4PM(263 Kb) 4-5PM(262 Kb) 5-6PM(250 Kb) 6-7PM(485 Kb) 7-8PM(89 Kb) Full
day
17/07/2019 IND
EX
11-12Noon(783 Kb) 12-1PM(506 Kb) 2-3PM(597 Kb) 3-4PM(417 Kb) 4-5PM(333 Kb) 5-6PM(294 Kb) Full
day
16/07/2019 IND
EX
11-12Noon(276 Kb) 12-1PM(155 Kb) 2-3PM(142 Kb) 3-4PM(343 Kb) 4-5PM(261 Kb) 5-6PM(493 Kb) 6-7PM(782 Kb) 7-8PM(344 Kb) 8-9PM(136 Kb) Full
day
15/07/2019 IND
EX
11-12Noon(410 Kb) 12-1PM(582 Kb) 2-3PM(336 Kb) 3-4PM(322 Kb) 4-5PM(296 Kb) 5-6PM(339 Kb) 6-7PM(605 Kb) Full
day
12/07/2019 IND
EX
11-12Noon(487 Kb) 12-1PM(263 Kb) 1-2PM(364 Kb) 3-4PM(406 Kb) 4-5PM(851 Kb) 5-6PM(251 Kb) Full
day
11/07/2019 IND
EX
11-12Noon(507 Kb) 12-1PM(301 Kb) 1-2PM(370 Kb) 2-3PM(306 Kb) 3-4PM(430 Kb) 4-5PM(495 Kb) 5-6PM(338 Kb) 6-7PM(241 Kb) 7-8PM(515 Kb) 8-9PM(635 Kb) Full
day
10/07/2019 IND
EX
11-12Noon(218 Kb) 12-1PM(37 Kb) 2-3PM(110 Kb) 3-4PM(344 Kb) 4-5PM(195 Kb) Full
day
09/07/2019 IND
EX
11-12Noon(237 Kb) 12-1PM(83 Kb) 2-3PM(85 Kb) Full
day
08/07/2019 IND
EX
11-12Noon(610 Kb) 12-1PM(432 Kb) 2-3PM(450 Kb) 3-4PM(454 Kb) 4-5PM(679 Kb) 5-6PM(382 Kb) 6-7PM(138 Kb) Full
day
05/07/2019 IND
EX
1-2PM(40 Kb) Full
day
04/07/2019 IND
EX
11-12Noon(448 Kb) 12-1PM(623 Kb) 2-3PM(481 Kb) 3-4PM(819 Kb) 4-5PM(284 Kb) 5-6PM(637 Kb) 6-7PM(496 Kb) Full
day
03/07/2019 IND
EX
11-12Noon(727 Kb) 12-1PM(701 Kb) 2-3PM(424 Kb) 3-4PM(356 Kb) 4-5PM(677 Kb) 5-6PM(361 Kb) 6-7PM(418 Kb) Full
day
02/07/2019 IND
EX
11-12Noon(627 Kb) 12-1PM(434 Kb) 2-3PM(300 Kb) 3-4PM(385 Kb) 4-5PM(342 Kb) 5-6PM(314 Kb) Full
day
01/07/2019 IND
EX
11-12Noon(456 Kb) 12-1PM(1046 Kb) 2-3PM(403 Kb) 3-4PM(755 Kb) 4-5PM(691 Kb) 5-6PM(426 Kb) 6-7PM(743 Kb) 7-8PM(733 Kb) Full
day
28/06/2019 IND
EX
11-12Noon(544 Kb) 12-1PM(507 Kb) 2-3PM(183 Kb) 3-4PM(351 Kb) 4-5PM(416 Kb) Full
day
27/06/2019 11-12Noon(1151 Kb) 12-1PM(634 Kb) 2-3PM(332 Kb) 3-4PM(423 Kb) 4-5PM(523 Kb) 5-6PM(434 Kb) Full
day
26/06/2019 IND
EX
11-12Noon(197 Kb) 12-1PM(247 Kb) 1-2PM(32 Kb) 2-3PM(173 Kb) 3-4PM(221 Kb) 4-5PM(287 Kb) 5-6PM(356 Kb) 6-7PM(573 Kb) Full
day
25/06/2019 IND
EX
11-12Noon(76 Kb) 2-3PM(712 Kb) 3-4PM(522 Kb) 4-5PM(347 Kb) 5-6PM(432 Kb) 6-7PM(1089 Kb) 7-8PM(414 Kb) Full
day
24/06/2019 IND
EX
11-12Noon(235 Kb) 12-1PM(742 Kb) 2-3PM(205 Kb) 3-4PM(1268 Kb) 4-5PM(475 Kb) 5-6PM(223 Kb) 6-7PM(198 Kb) 7-8PM(87 Kb) Full
day
21/06/2019 IND
EX
11-12Noon(441 Kb) 12-1PM(314 Kb) 2-3PM(621 Kb) 3-4PM(436 Kb) 4-5PM(308 Kb) 5-6PM(106 Kb) Full
day
20/06/2019 IND
EX
12-1PM(89 Kb) Full
day