लिपि माप:  image image image image image
राज्य सभा
आप यहां है : [मुख पृष्ठ] > वाद-विवाद > असंशोधित

असंशोधित वाद-विवाद

( 249 वां सत्र )

तारीखसूचीसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयसमयपूरा दिन
22/07/2019 IND
EX
11-12Noon(197 Kb) 12-1PM(512 Kb) 2-3PM(280 Kb) 3-4PM(520 Kb) 4-5PM(439 Kb) 5-6PM(436 Kb) 6-7PM(226 Kb) Full
day
19/07/2019 IND
EX
11-12Noon(1114 Kb) 12-1PM(571 Kb) 2-3PM(305 Kb) 3-4PM(447 Kb) 4-5PM(331 Kb) 5-6PM(200 Kb) Full
day
18/07/2019 IND
EX
11-12Noon(276 Kb) 12-1PM(634 Kb) 2-3PM(228 Kb) 3-4PM(263 Kb) 4-5PM(262 Kb) 5-6PM(250 Kb) 6-7PM(485 Kb) 7-8PM(89 Kb) Full
day
17/07/2019 IND
EX
11-12Noon(783 Kb) 12-1PM(506 Kb) 2-3PM(597 Kb) 3-4PM(417 Kb) 4-5PM(333 Kb) 5-6PM(294 Kb) Full
day
16/07/2019 IND
EX
11-12Noon(276 Kb) 12-1PM(155 Kb) 2-3PM(142 Kb) 3-4PM(343 Kb) 4-5PM(261 Kb) 5-6PM(493 Kb) 6-7PM(782 Kb) 7-8PM(344 Kb) 8-9PM(136 Kb) Full
day
15/07/2019 IND
EX
11-12Noon(410 Kb) 12-1PM(582 Kb) 2-3PM(336 Kb) 3-4PM(322 Kb) 4-5PM(296 Kb) 5-6PM(339 Kb) 6-7PM(605 Kb) Full
day
12/07/2019 IND
EX
11-12Noon(487 Kb) 12-1PM(263 Kb) 1-2PM(364 Kb) 3-4PM(406 Kb) 4-5PM(851 Kb) 5-6PM(251 Kb) Full
day
11/07/2019 IND
EX
11-12Noon(507 Kb) 12-1PM(301 Kb) 1-2PM(370 Kb) 2-3PM(306 Kb) 3-4PM(430 Kb) 4-5PM(495 Kb) 5-6PM(338 Kb) 6-7PM(241 Kb) 7-8PM(515 Kb) 8-9PM(635 Kb) Full
day
10/07/2019 IND
EX
11-12Noon(218 Kb) 12-1PM(37 Kb) 2-3PM(110 Kb) 3-4PM(344 Kb) 4-5PM(195 Kb) Full
day
09/07/2019 IND
EX
11-12Noon(237 Kb) 12-1PM(83 Kb) 2-3PM(85 Kb) Full
day
08/07/2019 IND
EX
11-12Noon(610 Kb) 12-1PM(432 Kb) 2-3PM(450 Kb) 3-4PM(454 Kb) 4-5PM(679 Kb) 5-6PM(382 Kb) 6-7PM(138 Kb) Full
day
05/07/2019 IND
EX
1-2PM(40 Kb) Full
day
04/07/2019 IND
EX
11-12Noon(448 Kb) 12-1PM(623 Kb) 2-3PM(481 Kb) 3-4PM(819 Kb) 4-5PM(284 Kb) 5-6PM(637 Kb) 6-7PM(496 Kb) Full
day
03/07/2019 IND
EX
11-12Noon(727 Kb) 12-1PM(701 Kb) 2-3PM(424 Kb) 3-4PM(356 Kb) 4-5PM(677 Kb) 5-6PM(361 Kb) 6-7PM(418 Kb) Full
day
02/07/2019 IND
EX
11-12Noon(627 Kb) 12-1PM(434 Kb) 2-3PM(300 Kb) 3-4PM(385 Kb) 4-5PM(342 Kb) 5-6PM(314 Kb) Full
day
01/07/2019 IND
EX
11-12Noon(456 Kb) 12-1PM(1046 Kb) 2-3PM(403 Kb) 3-4PM(755 Kb) 4-5PM(691 Kb) 5-6PM(426 Kb) 6-7PM(743 Kb) 7-8PM(733 Kb) Full
day
28/06/2019 IND
EX
11-12Noon(544 Kb) 12-1PM(507 Kb) 2-3PM(183 Kb) 3-4PM(351 Kb) 4-5PM(416 Kb) Full
day
27/06/2019 11-12Noon(1151 Kb) 12-1PM(634 Kb) 2-3PM(332 Kb) 3-4PM(423 Kb) 4-5PM(523 Kb) 5-6PM(434 Kb) Full
day
26/06/2019 IND
EX
11-12Noon(197 Kb) 12-1PM(247 Kb) 1-2PM(32 Kb) 2-3PM(173 Kb) 3-4PM(221 Kb) 4-5PM(287 Kb) 5-6PM(356 Kb) 6-7PM(573 Kb) Full
day
25/06/2019 IND
EX
11-12Noon(76 Kb) 2-3PM(712 Kb) 3-4PM(522 Kb) 4-5PM(347 Kb) 5-6PM(432 Kb) 6-7PM(1089 Kb) 7-8PM(414 Kb) Full
day
24/06/2019 IND
EX
11-12Noon(235 Kb) 12-1PM(742 Kb) 2-3PM(205 Kb) 3-4PM(1268 Kb) 4-5PM(475 Kb) 5-6PM(223 Kb) 6-7PM(198 Kb) 7-8PM(87 Kb) Full
day
21/06/2019 IND
EX
11-12Noon(441 Kb) 12-1PM(314 Kb) 2-3PM(621 Kb) 3-4PM(436 Kb) 4-5PM(308 Kb) 5-6PM(106 Kb) Full
day
20/06/2019 IND
EX
12-1PM(89 Kb) Full
day